Offentlig høreapparatbehandling

Klinikken tilbyder udlevering og tilpasning gennem den offentlige sygesikring uden egenbetaling.

Behandlingen er derfor gratis og med samme sortiment af høreapparater som på hospitalet. Ventetiden er på nogle uger.

Behandlingen tilbydes patienter med ukompliceret høretab. I visse situationer vælges at henvise til hospitalet f.eks. ved høretab hos børn, stort skelnetab eller stor forskel på hørelsen mellem ørerne.

Behandlingen foregår i klinikkens lokaler af audiologiassistent Mikael Kristensen, som har mange års erfaring fra hospitalet.

Man kan få nye høreapparater efter 4 år – evt. før, hvis høreapparaterne bortkommer, eller hvis der sker væsentlige ændringer af høretabet.

Der skal altid tages høreprøve, inden man kan få nye høreapparater.

Ved yderligere spørgsmål da venligst kontakt klinikken.